Skyltar och kartor

I staden finns mängder av skyltar inom vitt skilda verksamheter – inomhus och utomhus, fasta och tillfälliga. Följer du de riktlinjer som finns blir det tydligt att det är Stockholms stad som är avsändare och att vi alla tillhör samma organisation.

Våra olika skyltar

Uppdaterad