Inspiration

Stadens varumärke visualiseras på många olika sätt. Här hittar du inspiration på hur du kan använda vår grafiska profil i tryck, digitalt och i fysiska rum.

Skyltar

I staden finns mängder av skyltar inom vitt skilda verksamheter – inomhus och utomhus, fasta och tillfälliga. Så här kan det se ut.

Stadsinformationstavlor

Stadens förvaltningar och bolag använder stadsinformationstavlorna för att kommunicera samhällsinformation i det offentliga rummet. Här ser du några exempel på tryckta och digitala kampanjer. 

Tryck och profilering

Vi använder stadens grafiska profil på kläder, gator och väggar. 

Digitalt

Här ser du några exempel på uttag i digitala kanaler.

Uppdaterad