Digitalt

Staden finns i många digitala kanaler. För att allt ska hänga ihop är det viktigt att Stockholms stad står som tydlig avsändare, oavsett kanal.

Uttag i digitala kanaler

Webbplatser

För att det ska vara lätta för stockholmarna att känna igen stadens verksamheter behöver även våra webbplatser ha ett liknande utseende. Därför finns en särskild manual för webb.

Uppdaterad