Grafisk profil

Det ska vara enkelt för stockholmarna att förstå vilka verksamheter som ingår i Stockholms stad. Därför har stadens förvaltningar en gemensam grafisk profil som vi använder konsekvent. Den gör oss tydliga och effektiva. Bolagen har egna grafiska profiler.

Den grafiska profilens beståndsdelar

Stadens bolag

Staden med alla förvaltningar och bolag är en kommunkoncern. Oavsett om verksamheten bedrivs i en förvaltning eller ett bolag ska det alltid vara tydligt att den är en del av stadens service.

Därför ska bolagen alltid kommunicera att de tillhör staden. I text ska därför En del av Stockholms stad tydligt skrivas ut i bolagets kommunikation. Texten skrivs i det typsnitt som bolaget i övrigt använder. På engelska översätts texten till A municipal company, City of Stockholm.

Film om vår grafiska profil

Uppdaterad