Färg

En flexibel färgpalett möjliggör att alla våra verksamheter ryms inom vårt gemensamma varumärke. Samtidigt bidrar färgerna till att staden har ett visuellt uttryck som hänger ihop.

Vår färgpalett består av totalt 28 färger. De sex profilfärgerna (rosa, grön, blå, lila, orange och gul) används som identitetsskapande färger och bygger bilden av en mångsidig och innovativ stad.

De sex primära profilfärgerna finns även i två ljusare och en mörk nyans som bidrar ytterligare till en flexibel profil. Dessutom finns en grå färgskala som tillsammans med svart och vit utgör basfärger. De grå färgerna används som bas/bakgrund för att accentueras med profilfärgerna.

För respektive färg finns tydligt angivna färgkoder för PMS, CMYK och RGB. För vissa finns även en NCS kod. För Ljus 2 finns ingen Pantone/PMS angiven, eftersom så ljusa nyanser inte finns i Pantones färgskala. Ljus 2 motsvarar istället en 20% ton av primärfärgen.

Färgkoder för tryck och digitala mediaRosa primär
Pantone Rubine Red
CMYK 0/100/22/0
NCS S 1070-R20B
RGB 230/0/107
HEX #E5006C
Mörkrosa
Pantone 228
CMYK 17/100/0/33
RGB 137/12/88
HEX #890C58


Ljusrosa 1
Pantone 700
CMYK 0/40/9/0
NCS S 1040-R10B
RGB 243/160/186
HEX #F3A0BA
Ljusrosa 2
Pantone = 20% av
primär Rubine Red
CMYK 0/16/3/0
RGB 252/227/235
HEX #FCE3EB


Grön primär
Pantone 3272
CMYK 94/0/50/0
NCS S 2555-B60G
RGB 0/153/145
HEX #009991
Mörkgrön
Pantone 3292
CMYK 100/0/56/58
RGB 0/89/79
HEX #00594F


Ljusgrön 1
Pantone 7471
CMYK 38/0/20/0
NCS S 1040-B80G
RGB 170/217/214
HEX #AAD9D6
Ljusgrön 2
Pantone = 20% av
primär 3272
CMYK 15/0/8/0
RGB 225/241/239
HEX #E1F1EF


Orange primär
Pantone 1665
CMYK 0/79/100/0
NCS S 0585-Y60R
RGB 233/80/14
HEX #E9500E
Mörkorange
Pantone 1675
CMYK 0/89/100/26
RGB 185/47/0
HEX #B92F00


Ljusorange 1
Pantone 2437
CMYK 0/32/40/0
NCS S 1020-Y60R
RGB 249/191/156
HEX #F9BF9C
Ljusorange 2
Pantone = 20% av
primär 1665
CMYK 0/13/16/0
RGB 253/230/216
HEX #FDE6D8


Blå primär
Pantone 3005
CMYK 100/31/0/0
NCS S 1565-B
RGB 0/127/200
HEX #007FC8
Mörkblå
Pantone 7693
CMYK 100/55/0/37
RGB 0/73/118
HEX #004976


Ljusblå 1
Pantone 543
CMYK 40/12/0/0
NCS S 0530-R90B
RGB 163/201/236
HEX #A3C9EC
Ljusblå 2
Pantone = 20% av
primär 3005
CMYK 16/5/0/0
RGB 222/233/243
HEX #DDE9F8


Lila primär
Pantone 2593
CMYK 66/90/0/0
NCS S 3055-R50B
RGB 118/54/140
HEX #76368C
Mörklila
Pantone 2617
CMYK 85/100/0/25
RGB 71/10/104
HEX #470A68


Ljuslila 1
Pantone 2071
CMYK 26/36/0/0
NCS S 1040-R50B
RGB 197/180/217
HEX #C5B4D9
Ljuslila 2
Pantone = 20% av
primär 2593
CMYK 10/14/0/0
RGB 233/223/238
HEX #E8DFF0


Gul primär
Pantone 3514
CMYK 0/28/99/4
NCS S 1080-Y10R
RGB 252/191/10
HEX #FCBF0A
Mörkgul
Pantone 131
CMYK 0/40/100/11
RGB 226/153/0
HEX #E29900


Ljusgul 1
Pantone 7402
CMYK 0/8/40/0
NCS S 1020-Y10R
RGB 255/234/173
HEX #FFEAAD                          

Gul ljus 2
Pantone = 20% av
primär 3514
CMYK 0/3/16/0

RGB 255/247/225
HEX #FFF7E1                      

 


  
 


Mörkgrå
Pantone Cool gray 8
CMYK 44/34/29/10
RGB 136/139/141
HEX #888B8D
Grå
Pantone Warm gray 1
CMYK 3/3/7/7
NCS S 1502-Y50R
RGB 237/234/228
HEX #EDEAE4
Ljusgrå
CMYK 1/1/4/5
RGB 250/250/248
HEX #F4F3EF

Färgrutor för att läsa in i olika program

Färgkoder för webbplatser

För webbplatser har färgpaletten anpassats för att hålla en tillräckligt bra kontrast men ändå skapa samma färgintryck. Du hittar färgkoderna för webbplatser i vår webbmanual. För alla andra digitala kanaler används färgkoderna i ovan.

Till färgkoderna i webbmanualen

Färgkombinationer för text

För text är det viktigt att de lagstadgade tillgänglighetskrav som finns är uppfyllda, det är därför viktigt att se till att kontrast mellan text och bakgrund är tillräcklig. I översikten nedan syns vilka färgkombinationer som är godkända förtext under 18 pkt samt för rubriker.

Endast rubriker – minst 18 pkt

Färgkombinationerna ovan har bra kontrast vilket ger bra läsbarhet. Dessa kombinationer ska användas när det handlar om text. De grå bakgrundsfärgerna kan med fördel användas som bakgrundsfärger i kombination med profilfärgerna, exempelvis genom färgad typografi. Även profilfärgerna i fullton kan användas som heltäckande bakgrund om behov av extra synlighet finns. För alla färger utom gul gäller följande:

  • Mörk kan kombineras med Ljus 2 och Vit för brödtexter och rubriker samt med Ljus 1 för rubriker. Mörk kan aldrig kombineras med Primär för någon text.
  • Primär kan kombineras med Vit och Svart för brödtexter och rubriker samt med Ljus 2 för rubriker. Primär kan aldrig kombineras med Ljus 1 för någon text.
  • Ljus 1 kan kombineras med Svart för brödtexter och rubriker samt med Mörk för rubriker. Ljus 1 kan aldrig kombineras med Ljus 2, Primär eller Vit för någon text.
  • Ljus 2 kan kombineras med Mörk och Svart för brödtexter och rubriker samt med Primär för rubriker. Ljus 2 kan aldrig kombineras med Ljus 1 eller Vit för någon text.

Särskilda riktlinjer för gul

Observera att vit text mot en gul bakgrund inte ska vara mindre än 18 pkt för tillräckligt bra kontrast. Vit text mot gul bakgrund ska också bara användas för rubriker eller korta budskap. Gul text mot en vit eller grå bakgrund ska inte användas överhuvudtaget.

Använd inte gul text mot en vit eller ljusgrå bakgrund!

Färgkombinationer för dekorativ grafik

För dekorativ grafik finns inte samma kontrastkrav och där kan färger kombineras friare för att uppnå önskad visuell effekt. Exemplen med färgkombinationerna ovan har sämre kontrast men funkar ändå när det gäller grafik.

Att använda färgpaletten

Vår breda färgpalett möjliggör att vi kan vara mer eller mindre färgglada beroende på sammanhanget. Färgpaletten kan ses som en volymknapp som kan skruvas upp eller ner efter behov. Färgpaletten finns tillgänglig för samtliga verksamheter inom Stockholms stad.

En stor del av våra verksamheter har behov av att erbjuda tydlig samhällsinformation. I sådana sammanhang kan behovet av en rik färganvänding vara begränsad. För verksamheter som befinner sig på konkurrensutsatta marknader kan behovet av en rikare färganvändning vara större. Viktigt att komma ihåg är att dessa huvudprinciper utgör riktlinjer och inga regler. Det kommer finnas behov för formell information att vara färgrik, liksom det kommer finnas behov för kommunikativt material att vara sparsmakad i sin färganvänding. Verksamheterna har frihet att använda sig av färgerna efter behov. Dock får en enskild färg inte konsekvent knytas till en enskild verksamhet.

Begränsningar

  • Enskilda färger får inte konsekvent knytas till enskilda/specifika verksamheter.
  • Toningar mellan olika färger eller olika nyanser får inte förekomma.
  • Var extra observant att läsbarheten är god om rubriker placeras på en bild, brödtext bör helt undvikas att placeras på bilder.
  • För det visuella intryckets skull bör skugga bakom text undvikas.

Färgsystem

RGB = Röd, Grön, Blå

Används vid inläsning av en färgbild. Även de kulörer som datorns skärm återger. RGB har en större färgrymd än CMYK . RGB-färger beskrivs med ett värde, 0-255, för varje färg.

CMYK = Cyan, Magenta, Yellow och K (svart)

Används vid fyrfärgstryck i exempelvis annonser, trycksaker och affischer. CMYK-färger beskrivs med en procentangivelse för varje färg.

U i färgkoden står för uncoated vilket är obestruket papper. C i färgkoden står för coated vilket är bestruket papper.

PMS = Pantone Matching System

Används vid dekorfärgtryck. Det är vanligt att kombinera en dekorfärg med fyrfärgstryckför att säkerställa att färgen i en logotyp framställs exakt. PMS används bland annat vid tryck av visitkort.

U i färgkoden står för uncoated vilket är obestruket papper.
C i färgkoden står för coated vilket är bestruket papper.

HEX = Hexadecimal

Används som definition av HTML-färger att använda till digitala lösningar som ska visas i webbläsare.

NCS = Natural Color System

Används på fordon, för färg på väggar.

Uppdaterad