Stadsinformationstavlor

Stadens förvaltningar och bolag kan använda stadsinformationstavlorna för att kommunicera samhällsinformation i det offentliga rummet.

Det finns tryckta och digitala stadsinformationstavlor runtom i Stockholm. De tryckta tavlorna har en större geografisk spridning i hela kommunen, de digitala tavlorna finns främst i centrala Stockholm.  

Budskap och innehåll

Budskapet på tavlorna ska:

 • Handla om samhällsinformation
 • Rikta sig till en bred målgrupp
 • Vara något stockholmaren kan agera på. 

Generell verksamhetsinformation och kommersiella budskap får inte kommuniceras på tavlorna. Budskapet får inte rikta sig till en för snäv målgrupp.

Stadsinformationstavlornas riktlinjer gäller stadens förvaltningar och bolag. Stadens förvaltningar ska följa stadens grafiska profil. Bolagen följer sina grafiska profiler.

Utformning av budskap

 • Budskap ska vara korta, enkla och tydliga. Använd alltid ett rakt och enkelt språk utan facktermer eller förkortningar. Undvik dubbeltydiga budskap som kräver en specifik förförståelse. 
 • Max 3 budskapsnivåer. Ett primärt budskap som placeras på rubriknivå och ett sekundärt budskap som kort utvecklar budskapet, samt en hänvisning till en webbplats för mer information.
 • Använd gärna ett personligt tilltal.
 • Vissa kampanjer kan även passa att skrivas på engelska.

Växla inte huvudbudskapet, fyll på!

När du producerar för de digitala tavlorna, tänk på att de står i det offentliga rummet där stockholmaren passerar förbi.

Håll därför budskapet kort med få bildväxlingar. Det primära budskapet bör synas direkt och därefter "ligga fast i bild" under hela tiden. Växlingen av text ska vara klar vid 5 sekunder in i materialet. 

Layout och disposition

 • Logotypen ska alltid placeras i övre vänstra hörn.
 • Rubriken ska inte placeras ovanför den första grid-linjen.
 • Undvik att placera budskap under den sista grid-linjen.
 • Text får inte placeras utanför griddens ram.
 • QR-koder är inte tillåtet på de digitala tavlorna, endast på de tryckta.

Rörligt element på digitala tavlorna

Det ska finnas med ett rörligt element på de digitala tavlorna – exempelvis text som växlar, rörlig video eller animerade ikoner som förstärker budskapet.

Det rörliga får inte konkurrena med kampanjens budskap, undivk att göra mycket av allt.

Tips! Använd färg.
Färg tar för sig bra i det offentliga rummet.

Logotyp och avsändare

 • Logotypen placeras i övre vänstra hörnet av satsytan.
 • Logotypen är alltid 360 px bred i formatet 1080 x 1920 px.
 • Logotypen är alltid 4 kolumner bred i formatet Eurosize, Fullsize, Adshel. 
 • Logotypen kan antingen vara positiv eller negativ.
 • Bra kontrast mot bakgrunden krävs alltid för en tydlig avsändare.
 • Ingen text eller grafiska element får placeras inom logotypens frizon.
 • Logotypen ligger fast i bild under hela tiden på de digitala tavlorna. 

Bolagens avsändare

Bolagets logotyp ska alltid finnas med och placeras på valfri plats. Frizon ska appliceras. Budskapet ”En del av Stockholms stad” ska alltid inkluderas.

Andra logotyper

Andra logotyper får inte exponeras på tavlorna. 

Bra kontrast för en god läsbarhet

Texter och logotyp ska alltid ha en bra kontrast mot bakgrunden för en god läsbarhet.

Typografi

 • Vid flerradiga rubriker ska radavståndet vara samma som teckenstorleken. Säkerställ att raderna får tillräckligt med luft. Ibland kan radavståndet behöva justeras manuellt, till exempel vid användning av versala å, ä, ö. 
 • Stockholms stads färger ska användas och vara rena. Inga gradienter eller andra toningar ska användas.  
 • Rubriker skrivs i Stockholm Type Bold. Stockholm Type Regular används vid sekundnärda buskap. 

Teckenstorlek

Digisize
Rubrik: minst 110 pkt / 150 pixlar
Sekundärt budskap: minst 80–90 pkt / 90–100 pixlar
Hänvisning till webb: minst 55 pkt / 55 pixlar

Eurosize / Adshel
Rubrik: minst 330 pkt
Sekundärt budskap: minst 140–150 pkt
Hänvisning till webb: minst 105 pkt

Fullsize
Rubrik: minst 400 pkt
Sekundärt budskap:  minst 190–200pkt
Hänvisning till webb: minst 125 pkt

Bolagens typografi

Bolagen använder typsnitt och färger enligt sin grafiska profil, men följer varumärkesmanualens riktlinjer och principer. 

Såhär skriver du webbadressen!

Webbadressen ska skrivas i Stockholm Type Bold. Om något ord innehåller å, ä ö ska de skrivas ut. Om ett "slash" finns i webbadressen behöver du inte skriva ut "Läs mer på webbplatsen". 

 • Läs mer på webbplatsen
  trafik.stockholm

 • Hitta din aktivitet på
  upplev.stockholm

 • start.stockholm/teckenspråk

Materialspecifikation

Tryckta tavlor

Det finns två tryckta serier, JCDecaux och Clear Channel. Staden använder sidan som står vänd från trafikens riktning. När du producerar materialet är det viktigt att du kommer ihåg att det finns ett totalmått och ett synligt mått då tavlans ram döljer en del av ytan. Instruktioner hittar du i tryck- och materialspecifikationen. Dubbelkolla också vilket serie du har innan du börjar producera materialet. 

JCDecaux har cirka 250 tryckta tavlor och Clear Channel har cirka 200 trycka tavlor.

Digitala tavlor

Använd inte printannonser eller befintlig tv-reklam. Framtaget material ska vara specifikt framtaget för detta medium.

Annonslängd: 10 sekunder
Orientering: porträtt/stående
Filformat: .MP4, .MOV
Codec: h.264
Bit rate: max 26 Mbps
Frame rate: 25 fps
Filstorlek: högst 30 MB
Porträttformat: sidförhållandet 9:16
Upplösning: 1080 x 1920 pixlar

I leveransen av digitala tavlor ska också en stillbild av det rörliga materialet skickas in – en så kallad fallback-fil. Dessa kommer visas i områden med mycket trafik där rörligt material inte får exponeras. Stillbilden ska levereras i .png eller .jpg i formatet 1080 x 1920 px.

Det finns cirka 100 digitala tavlor.

Kontakt 

Kontakta stadsledningskontorets kommunikationsenhet vid frågor om stadsinformatiostavlorna. 

E-post: redaktion@stockholm.se

Uppdaterad