Tillgänglighet

Vi ska vara tillgängliga i vår kommunikation, båda i den tryckta och digitala. Tillgänglighet handlar ytterst om demokrati – att alla ska kunna ta till sig den information som förmedlas.

Här beskrivs de viktigaste sakerna att tänka på gällande tillgänglighet.

Textstorlek

Tänk på att textstorlekar inte får vara för små utan att de även ska kunna läsas av personer med en synnedsättning. Under Typografi hittar du rekommenderade storlekar för våra olika typsnitt.

Färgkontraster

Det är viktigt att de färger du använder har en bra kontrast till bakgrunden. Under Färg hittar du färgkombinationerna ur vår färgpalett som har bra kontrast.

Klarspråk

Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna.

Klarspråksparagrafen” i språklagen (2009) 11 §
Språket i offentlig sektor ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Hur skriver jag klarspråk?

Allra först, ställ dig frågorna:

 • Vem skriver jag för?
 • Vad vill jag uppnå med texten?

Sen:

 • Välj en lagom personlig ton.
 • Välj relevant innehåll.
 • Disponera texten på ett logiskt sätt – viktigaste först!
 • Förklara allt som behöver förklaras.
 • Stryk sådant som inte behövs.
 • Skriv informativa rubriker.
 • Undvik långa och invecklade meningar.
 • Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer.
 • Sammanfatta det viktigaste.
 • Använd aktiva verb: ”X har beslutat” hellre än ”Det har beslutats”.

Tillgängliga pdf:er

Dokument som publiceras på våra webbplatser måste vara tillgänglighetsanpassade. Detta är det lag på. En tillgänglig pdf kan läsas av skärmläsare och andra hjälpmedel för tillgänglighet. På intranätet kan du läsa mer om hur du ska göra för att skapa en tillgänglig pdf.

Uppdaterad