Tillgängliga diagram

I diagram med mycket information är det särskilt viktigt att ha bra färgkontraster men även att komplettera med ramar, mönster och numrering.

Är det diagram på webben eller i pdf:er ska dessa även beskrivas med med ALT-texter. Är ett diagram väldigt komplext borde du fundera på vilken typ av diagram som blir tydligast och om informationen kan delas upp i flera diagram. Undvik att göra linjediagram som innehåller fler än sex linjer.

Exempel på diagram

Ett linjediagram där man använt både färger, mönster och bokstäver för att tydliggöra de olika linjerna.

Ett stolpdiagram med två stolpar där man enbart använt två olika färger men där den ljusare färgen fått en mörkare ram för att bli tydligare.

Ett stolpdiagram med flera stolpar där man förtydligar både med färger, ramar och bokstäver.

Uppdaterad