Avsändare

För att vara tillgängliga, trovärdiga och stärka stadens varumärke berättar vi alltid att vi är Stockholms stad.

När det behövs lyfter vi fram och profilerar det unika i våra verksamheter, men alltid som en del av Stockholms stad. Både när staden kommunicerar ensamt eller tillsammans med andra ska det tydligt synas att staden är avsändare.

Så här hanterar vi vår avsändare

Uppdaterad