Leverantörer som arbetar på uppdrag

Stockholms stad upphandlar i stor utsträckning tjänster från externa leverantörer. Hur samarbetet ser ut skiljer sig i olika fall och därigenom också hur stadens grafiska profil och logotyp ska användas.

Upphandlade utförare

I de fall då staden har huvudansvar för ett arbete men det utförs av upphandlade leverantörer ska staden vara huvudavsändare.

Riktlinjer:

  • Stockholms stads visuella riktlinjer tillämpas genomgående
  • Stockholms stads logotyp bör placeras i något av de övre hörnen
  • Samarbetet uttrycks primärt i text som placeras i något av de nedre hörnen eller sekundärt med logotyp som då ska vara svart eller vit beroende på bakgrund och cirka 70% av Stockholms stads logotyp.
  • En text som förklarar relationen mellan oss och våra partners ska alltid finnas med förslagsvis "I samarbete med".

Samarbetet uttryckt i text

Samarbete då logotyper har använts

Det är bra om samarbetet regleras redan vid upphandlingstillfället.

Det som bör regleras är:

  • Vilken roll respektive partner ska ha och vilken grafiska profil som gäller
  • Hur samarbetet ska uttryckas: text eller logotyp

När en leverantör långsiktigt ansvarar för driften

Det finns tillfällen när en upphandlad leverantör långsiktigt ansvarar för driften av en verksamhet och är den som brukaren huvudsakligen möter.

För att då göra det så tydligt som möjligt för målgruppen får Stockholms stads logotyp inte användas av leverantören i den egna kommunikationen. Däremot ska texten ”På uppdrag av Stockholm stad" användas i kommunikation för att tydliggöra samarbetet. Detta får endast göras under avtalsperioden.

Upphandlade tjänster

Upphandlade leverantörer av tjänster får inte använda Stockholms stads logotyp i sin marknadsföring men kan i text ange att de har Stockholms stad som kund. Detta får endast göras under avtalsperioden.

Uppdaterad