Namnstrategi

Stockholm ska vara en tillgänglig stad och vår kommunikation ska vara relevant för våra målgrupper. Därför använder vi enkla och beskrivande namn på våra verksamheter när vi kommunicerar och vi undviker namn som bygger på vår organisatoriska indelning.

Vi har mallar för dokument som brev och beslut, och för beredning av ärenden till nämnder, kommunfullmäktige och andra. I dessa dokument ska tydligt framgå vilken eller vilka förvaltningar som står bakom dokumentet och som ansvarar för ärendet.

Namnhantering

Vi hanterar våra namn i en kommunikativ hierarki med 4 nivåer. Den kommunikativa hierarkin kan till exempel vägleda en navigering på webben, strukturen i en katalog eller namnhantering på en skylt. Nivå 1: vårt varumärkesnamn är den enda nivån som alltid måste finnas med. Denna nivå kan sedan kombineras med de andra nivåerna efter behov.

Nivå 1: Varumärkesnamn

Vi är Stockholms stad, det är vårt varumärkesnamn. Inga andra namn har varumärkesstatus. När vi kommunicerar direkt med stockholmarna har de sällan nytta av att veta vilken förvaltning som står bakom kommunikationen. Därför kommunicerar vi Stockholms stad som helhet. Detta gör vi genom att placera vår logotyp som tydlig avsändare i prioriterade ytor, så som webbsidor eller i något av de fyra hörnen på en affisch eller en trycksak. Nivå 1 är obligatorisk.

Nivå 2: Verksamhetsnamn

Ibland har mottagaren behov av att veta vilken verksamhet i staden som kommunicerar. Då lyfter vi fram verksamhetsnamnet i en prioriterad yta, på en webbsida, i något av de fyra hörnen, eller i rubrik. Staden ska även i dessa fall stå med som tydlig huvudavsändare på samma kommunikativa nivå (se Nivå 1), exempelvis genom placering i ett annat hörn.

Nivå 3: Övriga namn

I vissa fall finns behov att lyfta fram övriga namn i kommunikationen. Exempelvis ett projekt, evenemang, erbjudande eller en aktivitet. Dessa kan lyftas fram i innehåll eller i rubrik men ska inte uppfattas som avsändare för kommunikationen. Verksamhetsnamn kan även i dessa fall stå som huvudavsändare och varumärkesnamn ska alltid framgå tydligt.

Nivå 4: Organisatoriska/juridiska namn

I vissa sammanhang behöver vår organisatoriska tillhörighet visas för att förtydliga avsändaren. Vanligtvis handlar det om kontaktuppgifter som telefonnummer och/eller webbadress, när mottagaren bedöms ha behov av denna information. Informationen ska då ha en nedtonad placering, exempelvis i nederkant på affisch eller på insida/baksida av broschyr.

Exempel

Verksamhetsnamn (nivå 2) placeras i hörnet till höger / vänster om logotypen, alternativt hörnet över/under logotypen, men aldrig diagonalt.

Istället för att placera verksamhetsnamnet (nivå 2) i ett av hörnen kan man välja att påvisa vilken verksamhet som kommunicerar i enhetens rubrik.

På en trycksak ska Stockholms stads logotyp finnas med på antingen framsidan eller baksidan. Organisatoriska/juridiska namn (nivå 4) har alltid en nedtonad placering, till exempel på insida / baksidan av en broschyr eller i löptext.

Namngivning av verksamheter

Våra verksamhetsnam ska kommunicera verksamheten så tydligt som möjligt. Därför använder vi korta, beskrivande namn som används i folkmun och är lätta att förstå.

Vi skapar inte egna logotyper för verksamhetsnamn, utan namnen skrivs i vårt särskiljande typsnitt Stockholm Type. Stockholms stad eller Stockholm behöver inte upprepas i namnet om det tydligt framgår att det är Stockholms stad som är avsändare. Om verksamheten däremot finns i andra städer under samma namn kan Stockholm adderas.

Uppdaterad