Tillsammans är vi Stockholms stad!

Ett gemensamt varumärke gör oss lätta att känna igen och skapar tydlighet gentemot stockholmarna.

Logotypen S:t Erik är en tydlig avsändare som visar att det är Stockholms stad som står bakom verksamheten eller informationen.

Stadens färgpalett består av sex primära profilfärger och tre basfärger som bygger bilden av en mångsidig och innovativ stad.

Med vårt typsnitt Stockholm Type skapar vi igenkänning och knyter samman våra verksamheter. Vi har även kompletterande typsnitt.

Tillsammans är vi en kommunkoncern som hålls samman av ett gemensamt varumärke.