Typografi

Vår typografi är en viktig del av Stockholms stads grafiska profil. Stockholm Type är Stockholms stads egna typsnitt, specialritat av schweizaren Emmanuel Rey och får bara användas då Stockholm stad är avsändare.

Genom ett särskiljande typsnitt med mycket identitet skapar vi igenkänning och kan lyfta fram och knyta samman våra verksamheter. Som kompletterande typsnitt använder vi Times New Roman, Arial och Verdana.

Konsekvent användning av typsnitten hjälper oss att stärka profilen för Stockholms stad.

Profiltypsnitt

Stockholm Type är vårt profiltypsnitt som finns i två varianter; Stockholm Type Bold och Stockholm Type Regular.

Stockholm Type Bold

 • Stockholm Type Bold är en fet variant av vårt standardtypsnitt som ska användas i rubriker. I kampanjmaterial ska webbadressen sättas i Bold.
 • Rubrikerna ska sättas versalgement.
 • Helt versala rubriker är endast tillåtet i korta rubriker om det krävs av sammanhanget. I längre rubriker bör det undvikas helt eftersom det försämrar läsbarheten.
 • Vid flerradiga rubriker är radavståndet samma som teckenstorleken, till exempel 30/30 punkter, men används versala å, ä eller ö kan detta behöva justeras.
 • Rekommenderad minsta textstorlek är 11 punkter i tryckt material och 29 pixlar i digitala sammanhang.
 • I undantagsfall kan textstorleken gå ner till 8 punkter i tryckt material, till exempel i anslutning till bilder, diagram och andra illustrationer.

Stockholm Type Regular

 • Stockholm Type Regular används i rubriker, underrubriker, ingresser, bildtext, kortare faktatexter, adresser etcetera. Rubriker ska sättas versalgement.
 • Helt versala rubriker är endast tillåtet i i korta rubriker om det krävs av sammanhanget. I längre rubriker bör det undvikas eftersom helt det försämrar läsbarheten.
 • Vid flerradiga rubriker är radavståndet samma som teckenstorleken, till exempel 30/30 punkter, men används versala å, ä eller ö kan detta behöva justeras.
 • Minsta tillåtna textstorlek är 7 punkter i tryckt material och 20 pixlar i digitala sammanhang.

Användning av typsnittet

Grundprincipen är att hela tiden bibehålla en stark hierarki där de olika nivåerna har en bra kontrast mot varandra. Till sin hjälp kan man då använda sig av storlek, vikt eller färg.

Arbeta med tydlig hierarki, detta kan göras genom att:

 • Kombinera vikterna Bold och Regular i samma storlek
 • Ha storleksskillnad mellan nivå ett och två men i samma vikt
 • Använda sig av färg för att differentiera nivå ett mot nivå två, även om de är i samma storlek och vikt.
 • Låt radavståndet mellan de olika nivåerna ligga på en sådan nivå att dessa känns sammanlänkade (radavståndet bör vara mellan 100-115% av textens storlek. Radavståndet för en rubrik med punktstorlek 20 pt skulle därmed bli 20*1,1=22, om man väljer ett radavstånd på 110%).
 • Om man väljer att arbeta med storleksskillnad för att skapa hierarkier, se då till att dessa inte ligger för nära varandra då det är viktigt att kontrasten är tydlig.

Kompletterande typsnitt

Times New Roman

Times New Roman är vårt brödtexttypsnitt och används för längre texter. Lämplig storlek för brödtext är 9–12 punkter.

Arial

Arial används i rubrik och sidhuvud i kontorsmallar samt i våra PowerPoint-mallar. Lämplig storlek är 10 punkter och uppåt. Det ska också användas i tabeller och diagram i både digitalt och tryckt material.

Webbtypsnitt

På webben används Stockholm Type Bold och Stockholm Type Regular på övergripande rubriknivå. För brödtext används Verdana.

Uppdaterad