Varumärke

Alla våra viktiga verksamheter utgör Stockholms stad. Tillsammans är vi en kommunkoncern som hålls samman av ett gemensamt varumärke.

Vår strävan är att skapa en tydlig bild av vad som ingår i den kommunala servicen. Vi utnyttjar kraften i att tillsammans vara Stockholms stad och har en medveten och sammanhållen varumärkeshantering.

Bilden av staden är vårt varumärke

Stockholms stads varumärke är summan av de uppfattningar som vår omvärld och vi själva har om vår verksamhet. Alla de möten vi dagligen har med stockholmarna och andra intressenter är avgörande. Styrkan i vårt varumärke avgörs av kvaliteten i vår service och våra tjänster. Det vi förmedlar i vår kommunikation ska stämma överens med vilka vi är och vad vi står för.

Våra verksamheter bidrar till att Stockholm är en attraktiv plats att leva på, men har också betydelse för Stockholm som besöksdestination, evenemangsstad och för attraktionskraften bland företagare och investerare.

Gemensamma huvudbudskap

När vi utgår från gemensamma huvudbudskap ger vi en samlad bild av Stockholms stad – vi kan få större genomslagskraft och vi stärker vår förmåga att uppfattas som en samlad aktör med ett gemensamt uppdrag för stockholmare och för Stockholm.

Stockholms stad är en ansvarstagande aktör med ett samhällsviktigt uppdrag

I all vår verksamhet förenar vi ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv. Vi är pålitliga och professionella i vårt uppdrag för stockholmarna och för staden Stockholm. Vi förenklar och utvecklar våra tjänster och vår service och vårt bemötande är serviceinriktat och effektivt.

Stockholms stad skapar värde för dem staden är till för

Med vår verksamhet skapar vi värde för dem vi är till för. Vi är öppna för olika perspektiv, synsätt och mångfald. Våra verksamheter är tillgängliga för våra målgrupper och vi är nyfikna, lyhörda och respektfulla inför deras synpunkter och erfarenheter.

Stockholms stad utvecklas genom nytänkande och samverkan

Vi är en innovativ organisation som vill och som vågar tänka och göra nytt. Utifrån egna och andras lärdomar förbättrar och utvecklar vi vår verksamhet. Med engagemang och genom samarbete både inom och utom vår organisation är vi med och utvecklar dagens och morgondagens Stockholm.

 

Grafisk profil

Bilden av staden stödjs också av vår gemensamma grafiska profil som stadens förvaltningar använder. Den grafiska profilen gör det enkelt för målgrupper och intressenter att känna igen stadens verksamheter. Bolagen har egna grafiska profiler och använder i stället andra verktyg för att visa att de är en del av Stockholms stad.

Uppdaterad