Tryck och profilering

Vi producerar en mängd olika trycksaker inom staden, allt ifrån broschyrer till rollups och kläder. Genom tydlig profilering stärker vi vårt varumärke. För att underlätta arbetet har vi tagit fram stöd och mallar. För själva trycket har vi ramavtal med en en leverantör

Hur vi visualiserar stadens varumärke i olika sammanhang

Uppdaterad