Fordon

Systemet för bilprofilering är utformat för att vara flexibelt och passa olika typer av bilar.

Därför bygger det på principer och proportioner istället för fasta mått. Logotypen S:t Erik har en tydlig placering och budskap visar att staden ligger i framkant på miljöbilsområdet.

Budskap

I dag har vi nästan 100 procent miljöbilar i Stockholm stads bilpark. För att visa att staden ligger i framkant på området ska bilarna folieras med budskap som lyfter fram det. Texten ska vara skriven med Stockholm Type och de olika biltyperna folieras enligt följande:

1) Elbil: Vi kör eldrivet

2) Gasbil: Vi kör på biogas

3) Hybridbilar: Vi kör klimatsmart

El och biogas

För måttsättning och placering av budskapet på el- och biogasbilar utgår vi från budskapet "vi kör klimatsmart" och dess marginaler enligt de olika bilmodellerna nedan.

Biltyper

Placering och måttsättning

Budskapsplacering

Utgångspunkten är att utgå ifrån budskapets fulla bredd. Vänstermarginalen likväl som övre marginalen motsvarar 10 % av budskapets fulla bredd medan högermarginal motsvarar 20 %. Detta tillsammans skalas upp med hänsyn till dörrens skarvar och kanter dvs tills både höger och vänstermarginalen når dörrens respektive slut och övre marginalen når dörrens övre skarv/ojämnhet. Budskapets totala yta är därmed flexibel och skalbar för att uppnå maximal storlek på utsatt yta på ett hanterat sätt.

Förvaltnings-/enhetsnamnet är alltid 90 punkter. Marginalen ner till första skarv/ojämnhet är 10 % av budskapets fulla bredd. Denna mäts från toppen av versalhöjden.

Budskapets versalhöjd definieras som X, vilket i sin tur definierar logotypens storlek (se nedan).

Placering av logotyp

Logotypen på bilens vänstra sida placeras med en marginal om 10 % från bakdörrens vänstra skarv samt en marginal om 10 % från bakdörrens övre kant/ojämnhet. på bilens högra sida placeras logotypen istället med en marginal om 10 % från bakdörrens högra skarv.

För placering av logotypen på bakluckans vänstra sida delas bakluckan lodrätt på hälften. Logotypen linjeras med hänsyn till bakluckans detaljer så som nyckelhål, skarvar och ojämnheter. Minsta möjliga frizon sidledes är en halv sköld. Känslan ska vara att logotypen är centrerad både i höjdled och sidled. Om det råder platsbrist plockas logotypen på bakluckan bort.

 

Placering och måttsättning

Mindre skåpbilar

Mellanstora skåpbilar

Stora skåpbilar

Budskapsplacering

Utgångspunktenär att utgå ifrån budskapets fulla bredd. Vänstermarginalen motsvarar 10 % av budskapets fulla bredd, den övre marginalen 20 % och högermarginal motsvarar 50 %. Detta tillsammans skalas upp med hänsyn till dörrens skarvar och kanter dvs tills både höger och vänstermarginalen når dörrens respektive slut och övre marginalen når dörrens övre skarv/ojämnhet. Budskapets totala yta är därmed flexibel och skalbar för att uppnå maximal storlek på utsatt yta på ett hanterat sätt.

Förvaltnings-/enhetsnamnet är alltid 90 punkter. Marginalen ner till första skarv/ojämnhet är 10 % av budskapets fulla bredd. Denna mäts från toppen av versalhöjden.

Placering av logotyp

Budskapets versalhöjd definieras som X, vilket i sin tur definierar logotypens storlek (se nedan).

Logotypen på bilens vänstra sida placeras med en marginal om 10 % från bakdörrens vänstra skarv samt en marginal om 10 % från bakdörrens övre kant/ojämnhet. på bilens högra sida placeras logotypen istället med en marginal om 10 % från bakdörrens högra skarv. Se skiss ovan.

För placering avlogotypen på huven centreras logotypen i höjdled med en frizon om en sköld på vardera sida. Frizonen definierar därmed logotypens storlek

Placering och måttsättning

Budskapsplacering

Utgångspunktenär att utgå ifrån budskapets fulla bredd. Vänstermarginalen motsvarar 10 % av budskapets fulla bredd, den övre marginalen 20 % och högermarginal motsvarar 50 %. Detta tillsammans skalas upp med hänsyn till dörrens skarvar och kanter dvs tills både höger och vänstermarginalen når dörrens respektive slut och övre marginalen når dörrens övre skarv/ojämnhet. Budskapets totala yta är därmed flexibel och skalbar för att uppnå maximal storlek på utsatt yta på ett hanterat sätt.

Förvaltnings-/enhetsnamnet är alltid 90 punkter. Marginalen ner till första skarv/ojämnhet är 10 % av budskapets fulla bredd. Denna mäts från toppen av versalhöjden.

Placering av logotyp

Budskapets versalhöjd definieras som X, vilket i sin tur definierar logotypens storlek (se nedan).

Logotypen på bilens vänstra sida placeras med en marginal om 10 % från bakdörrens vänstra skarv samt en marginal om 10 % från bakdörrens övre kant/ojämnhet. på bilens högra sida placeras logotypen istället med en marginal om 10 % från bakdörrens högra skarv. Se skiss ovan.

För placering av logotypen bakpå flaket centreras logotypen med en frizon om en halvsköld upp- och nedtill. Frizonen definierar därmed logotypens storlek.

För placering avlogotypen på huven centreras logotypen i höjdled med en frizon om en sköld på vardera sida. Frizonen definierar därmed logotypens storlek

Helfärgade bilar

För större synlighet och genomslag kan bilar med fördel helfolieras enligt bilderna nedan. Texten ska vara skriven med Stockholm Type.

Viktigt att tänka på är att budskapet inte dras upp för mycket så att det blir svårt att tolka de yttersta bokstäverna.

För placering av logotypen på huven centreras logotypen i höjdled med en frizon om en sköld på vardera sida. Frizonen definerar därmed logotypens storlek.

Enligt namnstrategin bör vi undvika att kommunicera våra organisatoriska namn. Men om vi ser ett behov av att göra det är det viktigt att sätta storleken på typografin i relation till logotypen. Typografins storlek får aldrig överskrida logotypens text. Namnet placeras på bilens baklucka i samma höjd som texten på logotypen.

Färgkoder för bilar

Nedan följer koder för respektive färg. Om färgen du bestämt dig för inte finns innebär det att den inte finns i rätt nyans i standardfolie och behöver specialbeställas. Skicka då NCS färgvärdet till din leverantör.

Lila - SC 80-2411 Intense Violet (endast på vita bilar)
Blå - SC 80-57 Olympic Blue
Orange - SC 80-410 Mandarin
Gul - SC 80-2562 Buttercup (endast på mörkgråa bilar)

Vid mörkgråa bilar inverteras den svarta texten till vit.

Uppdaterad