Rollups

En rollup kan se ut på olika sätt bara den följer stadens grafiska profil men för att underlätta att göra rollups har vi tagit fram Indesign-mallar. Använder du dessa kan du vara säker på att det blir rätt.

Utformning

Mallarna har ett gridsystem anpassat just för rollups och är gjorda för rollups som är 850 mm breda och2000 mm höga. Gridsystemet är en hjälp för att placering av text och bild blir propertionerligt. Det är viktigt att lägga till 200 mm friyta i botten eftersom den biten kommer att hamna i rullen på rollupen.

 • Gridsystemet består en yttermarginal som är 74 mm bred. Innanför denna består satsytan av tolv spalter som är 58,5 mm breda och tio rader som är 114 mm höga .
 • Logotypen S:t Erik placeras högst upp till höger. Den är 6 spalter bred, det vill säga 350 mm. Tänk på att alltid ha bra kontrast så logotypen är tydlig mot bakgrunden.
 • Bakgrundsfärg eller bakgrundsbild ska alltid vara utfallande.
 • En webbadressen med .stockholm ska alltid finnas med. En god riktlinje är att webbadressen skrivs i cirka 100 punkters storlek i vitt eller svart, beroende på bakgrund.

Ladda ner en zip-fil med Indesign-mall här

Budskap

Budskapet på en rollup är i allmänhet ett komplement till övrig information på till exempel en mässa. Mottagaren ska snabbt kunna ta till sig budskapet och informationen ska dessutom vara läsbar även på långt avstånd. Därför ska det inte vara för mycket information på rollupen. Innehållet den ska placeras högt och vara tydlig ur tillgänglighetssynpunkt gällande storlek och kontrast.

Typografi och text

 • Rubriker skrivs i Stockholm Type Bold.
 • Brödtext skrivs i Stockholm Type.
 • All information på rollupen ska placeras högt – undvik att placera text under fjärde radlinjen nedifrån. 
 • Använd nytt stycke – inte indrag – på rolluper. Det är bättre ur tillgänglighetssynpunkt.
 • Skriv ut förkortningar.
 • Undvik alltför långa rubriker och meningar.
 • Undvik avstavningar.
 • All text bör vara vänsterställd, men i vissa fall där texten är kort kan centrerad text fungera bättre.
 • Ha lika stort avstånd mellan brödtext och rubrik som mellan brödtext och bild.
 • Placera textbudskapet först och eventuell bild eller pictogram under.

Bilder

 • Eventuell bild ska fylla satsytans hela bredd, det vill säga 12 kolumner bred.
 • Eventuell bakgrundsbild ska placeras utfallande.
 • Undvik att använda mer än en (1) bild på rolluper som också har textbudskap.
 • Det går bra att använda pictogram på rolluper, istället för en bild. Använd i så fall de pictogram som finns i Stockholms stads bildbank. Vid flera pictogram, se till att linjetjockleken är densamma.
 • Se till så att text och logotyper inte störs av bilden. Läsbarhet framför allt!

Uppdaterad