Sociala medier

Här finns information och vägledning kring hur du använder stadens grafiska profil på sociala medier.

Profilbild

I våra profilbilder ska S:t Erik finnas med som en tydlig avsändare, men eftersom ytan är begränsad använder vi bara skölden. Du kan välja fritt vilken av våra profilfärger som du vill ha som bakgrundsfärg. Att olika färger används på stadens sociala medier bidrar till att färgerna får större genomslag, skapar viss särskiljning och visar på mångfald.

Profilbilder S:t Erik (200 kb, zip)

Vissa verksamheter är mer konkurrensutsatta än andra och behöver ett unikt utseende. I dessa fall kan man använda sig av färger, mönster, bilder och illustrationer som är i stadens manér tillsammans med Stockholm Type Bold eller S:t Erik.

Har du en annan profilbild än S:t Erik är det extra viktigt att du uppger att din verksamhet är inom Stockholms stad i ditt kontos basinformation.

Omslagsbild

På många sociala medier kan du ha en omslagsbild. Du kan välja en bild, video, färg eller mönster. Till exempel kan du hitta en bild i stadens mediabank eller välja en av stadens färger som bakgrund.

Omslaget ska signalera vilken verksamhet som står bakom kontot. Välj därför gärna en bild eller video som har ett verksamhetsnära uttryck. Arbetar du med en kampanj som har ett eget uttryck inom stadens grafiska profil kan du använda det som omslagsbild. Se exempel på verksamhetsnära bilder och bilder med kampanjuttryck nedan.

Exempel

 

Skapa specifika omslagsbilder och undvik logotyp

På de sociala medier där du kan ha en omslagsbild gäller specifika mått. Måtten kan också skilja sig åt hur de visas på mobil och dator. Därför behöver du kolla upp vad som gäller på respektive plattform och skapa omslagsbilder utefter det.

Omslagsbild, Facebook

Omslagsbild, Linkedin

Använd en bild som fungerar på både dator och mobil och som inte har text eller grafik som kräver en viss position i bilden.

Av samma skäl ska du inte ha stadens logotyp i omslagsbilden, eftersom bilden beskärs olika beroende på om du tittar på en mobil eller dator.

Bilder i inlägg

Konton som har S:t Erik som profilbild ska inte ha med logotypen i inlägg, eftersom det blir kaka på kaka.

Policy för sociala medier

Staden har en policy för Stockholms stads konton i sociala medier som är beslutad i kommunfullmäktige och gäller samtliga förvaltningar och bolag. Innehållet i policyn behandlar bland annat inriktning, beslutsordning, ansvar, tillgänglighet och olika lagrum i sociala medier.

Policy för Stockholms stads konton i sociala medier

Uppdaterad