Film och rörlig media

Film och animationer i digitala kanaler är ett viktigt sätt att kommunicera.

För att publicera rörligt materia använder vi plattformen Mediaflow. Allt material som publiceras ska följa stadens grafiska riktlinjer.

Film

Det är viktigt att stadens filmer alltid har en tydlig avsändare i form av vår logotyp S:t Erik. Logotypen placeras med fördel i slutet av filmen.

Färdiga vinjetter och namnskyltar

I stadens mediabank finns en zip-filer med färdiga intron och outron, namnskyltar samt informationsskyltar att ladda ner. Dessa finns i olika färger. Namnskyltarna finns med och utan logotyp. De med logotyp används när det är någon från staden som presenteras. Det finns också exempelfilmer där man ser hur de olika varianterna ser ut. 

Om de färdiga vinjetterna och namnskyltarna inte passar går det bra att skapa egna, så länge de följer stadens grafiska profil gällande färger och typsnitt.

Leverantörer som behöver tillgång till mediabanken kontaktar kommunikationsenheten på stadsledningskontoret.

E-post: varumarkesmanual@stockholm.se

Tillgänglighet

Film som Stockholms stad publicerar ska vara tillgängliga för alla. Därför ska filmer som staden producerar vara tillgänglighetsanpassade.

Animationer

Färger

Vid användning av plattor och andra färgade element ska stadens färgprofil användas. Utgå från webbfärger eller RGB när färger väljs. Tänk på att filmer ofta behöver komprimeras innan de läggs ut på nätet vilket kan leda till att färger förvrängs något.

Ikoner

Musik

Används musik eller annat pålagt ljud är det viktigt att säkerställa att rättigheter för att använda ljudet finns. Tänk också på att rättigheter även krävs om musik eller ljud spelas in och tydligt hörs på filmen från till exempel en föreläsning eller liknande.

Om man använder musik som är CC-licenserad är det viktigt att man har med namnet på musiker och stycke i eftertexterna eller på annat sätt för att ge ett erkännande till de som skapat musiken.

Tillgänglig film

Film som Stockholms stad publicerar ska vara tillgängliga för alla. Därför ska filmer som staden producerar vara tillgänglighetsanpassad.

Uppdaterad