Interiöra skyltar

Inomhus har vi många olika skyltar som är viktiga för att vi ska vara så tillgängliga som möjligt och för att man ska hitta rätt.

Dessa riktlinjer gäller för stadens alla verksamheter.

Inomhusskyltarna bygger på att det ska vara lätt att byta ut om något ändras. Därför är flera av inomhusskyltarna gjorda antingen i metall med lameller eller med papper bakom plexiglas som lätt kan bytas ut. Till de skyltarna med papper finns mallar.

Färg

I miljöer många olika intryck, till exempel en skola eller idrottshall, ska skyltarna vara i vår skyltgrå färg. Där färg kan bidra till synlighet kan bakgrundsfärgen eller del av skylten vara i någon av våra profilfärger.

Olika skyltar

Här finns de olika skyltarna som används inomhus med exempel och mått.

Hänvisningsskylt med lameller

Storlek, antal paneler och övrigt innehåll anpassas efter varje situation.

Storlekar

Hänvisningsskylt med papper

Storlekar

 • A4-format stående
 • A4-format stående x 2
 • A3-format stående
 • A3-format liggande x 2
 • A3-format liggande x 3
 • A1-format stående

Vid vissa tillfällen behöver vi placera hänvisningen i taket för att det ska bli tydligt för besökaren. Dessa kan vara både en- och flerradiga.

Storlekar

 • 800x120 mm
 • 900x120 mm
 • 1200x120 mm
 • 800x210 mm
 • 900x210 mm
 • 1200x210 mm

Våningsplansskyltar med bara en siffra ska vara kvadratiska. De kan även bestå av en lamellskylt eller en skylt med papperutskrift.

För rumsskyltar används med fördel skyltarna med pappersutskrift eftersom rumsinformation lätt kan ändras .

Storlekar:

 • A6 – liggande eller stående
 • A5 – liggande eller stående
 • A4 – liggande eller stående

Rumsskyltar med ikon

På rumsskyltar med ikoner använder vi alltid standardikoner.

Storlek: 150x150 mm
Text: Stockholm Type Regular

 

 

 

På taktila skyltar använder vi standardikoner och standarstypsnitt för taktila skyltar i versal text. De skyltar som måste vara taktila är:

 •  hissar
 •  toaletter
 •  dörröppnare
 •  nödutgångar.

Storlek: 150x150 mm

Storlek: 190x60 mm

Uppdaterad