Kartor

Kartor används ofta i kommunikationsmaterial. Staden har ett kartmanér som följer den grafiska profilen. Genom att använda kartmanéret i din kommunikation förstärker du att Stockholms stad är avsändare.

Kartor med detta manér beställer du från stadsbyggnadskontoret .Mer information om hur du gör finns på intranätet.

På våra webbplatser finns en kanrtfunktion så att kartorna blir i rätt manér.

Kartor i mediabanken

I stadens mediabank hittar du färdiga kartor med de olika stadsdelsnområdena. kommunöversikt med mera.

Uppdaterad