Exteriöra skyltar

Skyltar som informerar om stadens verksamhet är viktiga för vår tillgänglighet. Vårt skyltsystem bygger på tydlighet och ska ha en tydlig avsändare genom vår logotyp S:t Erik. Alla stadens belysta skyltar ska av miljöhänsyn använda LED-belysning.

Exteriöra verksamhetsskyltar

Vid mer publika verksamheter lyfts verksamhetsnamnet tillsammans med logotypen S:t Erik på fasadskyltarna. 

Bygglovsplikt gäller för fasad- och anläggningsskyltar. För vägledning gällande bygglov, placering och storlek på skyltarna, läs mer på bygglov.stockholm.

Skyltlåda – mått och marginaler

 • Namnet skrivs i Stockholm Type Bold.
 • Marginalernas bredd motsvarar en gemen bokstav (n). I underkant räknas marginalen från ett p:s nedstapel, så även om det inte finns någon bokstav i ordet med en nedåtgående stapel så ska den undre marginalen vara lika hög som om det fanns. Se bild 1.
 • Sköldens höjd på logotypen ska motsvara 110% av verksamhetsnamnets versalhöjd.
 • 1 sköldbredd mellan verksamhetsnamn och logotyp.
 • Logotypen linjeras i ovankant med typografin.
 • Skylten förlängs nedåt om namnet är långt. Se bild 2.
 • Skyltens djup ska vara max 100 mm.
 • Rekommenderad skyltfärg är mörkgrå NCS S 7502Y.
 • Använd med fördel skyltlådor där endast verksamhetsnamn och logotyp lyser. Skyltarna bör vara i profil 10; där skyltlådans kanter och front är i lackerad aluminium och där namn och logotyp är urfrästa. I urfräsningen monteras 10 mm tjock vit akryl som är LED-belyst.

Exempel

Fristående bokstäver

Vissa fasader är känsliga på grund av högt kulturhistoriskt värde och fordrar skyltar utformade med extra omsorg. På dessa fasader används med fördel separata bokstäver.

 • Namnet skrivs i Stockholm Type Bold.
 • Skylten förlängs nedåt om namnet är långt.
 • 1 sköld mellan verksamhetsnamn och logotyp.
 • Sköldens höjd ska motsvara 110% av verksamhetsnamnets versalhöjd.
 • Logotypen linjeras i ovankant med typografin.
 • Skyltens djup ska vara max 100 mm.

För skyltar med fristående bokstäver finns det två alternativa utformningar:

 • Alternativ 1: LED-belysta 3D-bokstäver i vitlackad aluminium med med front i vit akryl.
 • Alternativ 2: Obelysta svarta eller vita 3D-bokstäver i lackad aluminium som kan belysas med spotlights.
 • Alternativ 3: Om S:t Erik understiger storleken för att kunna skäras ut och LED-belysas ska sköldens ram vara fylld så att St:Erik tydligt framstår (se exempel nedan).
 • Bokstäver och logotyp ska ha en kontrasterande sarg.

Exempel

 

Fristående bokstäver – flera verksamheter

Om flera verksamheter sitter i samma hus används lösningen nedan. Logotypen placeras enskilt då denna inte behöver upprepas.

Exempel

Exteriöra förvaltningsskyltar

Vid mindre publika verksamheter där behovet av att lyfta den organisatoriska tillhörigheten på fasadskylten inte är lika stor används endast logotypen S:t Erik på fasadskylten medan förvaltningsnamnet tydligt framgår på entré- och hänvisningsskyltar.För vägledning gällande placering och storlek på skyltarna se stadsbyggnadskontorets skyltprogram.

Fristående logotyp

Vissa fasader är känsliga på grund av högt kulturhistoriskt värde och fodrar skyltar utformade med extra omsorg. På dessa fasader används med fördel en fristående logotyp.

 • Skyltens djup ska vara max 100 mm.
 • Alternativ 1: LED-belyst fristående logotyp i vitlackad aluminium med med front i vit akryl.
 • Alternativ 2: Obelyst fristående logotyp i vit- eller svartlackad aluminium som kan belysas med spotlights.

Marginaler och logotypens storlek definieras genom att skyltens bredd delas i 20 delar.

 • Marginalen motsvarar 1/20.
 • Logotypen placeras till höger på skylten och motsvarar6/20 av skyltens bredd.
 • Skyltens djup ska vara max 100 mm.
 • Rekommenderad skyltfärg är mörkgrå NCS S 7502Y.
 • Använd med fördel skyltlådor där endast logotypen lyser. Skyltarna bör vara i profil 10; där skyltlådans kanter och front är i lackerad aluminium och där logotypen är urfräst. I urfräsningen monteras 10 mm tjock vit akryl som är LED-belyst.

Kompletterande exteriör skyltning

Flaggskyltar

Fasadskyltarna bör kompletteras med en flaggskylt för ökad tillgänlighet.

 • En flaggskylt får vara max 1 kvm, 100 mm tjock och sticka ut max 120 cm från fasaden.
 • Skyltarna bör vara i profil 10; där skyltlådans kanter och front är i lackerad aluminium och där S:t Erik är urfräst. I urfräsningen monteras 10 mm tjock vit akryl som är LED-belyst.
 • Flaggskyltens färg matchas med övriga skyltar.

Exempel

Pylon

Pyloner kan användas som komplement till, eller istället för, fasadskyltar på t.ex. idrottsplatser eller skolgårdar.

 • Namnet skrivs i Stockholm Type Bold.
 • Skyltens utformning baseras på designsystemets stående grid (se Designsystemet).
 • Logotypens bredd motsvarar 3/14 av skyltens bredd.
 • Skyltens marginal motsvarar 1/14 av skyltens bredd.
 • Satsytans höjd delas in i 4 delar. Den översta delen avdelas med ett streck i tjocklek som sköldens ram.
 • Verksamhetsnamnen maximeras i bredd. Längsta namnet styr storleken för samtliga.
 • Skylten ska monteras på ben, för att förebygga överfallsrisken.
 • Skylten bör inte vara högre än 6 m.
 • Utöver bygglovet behövs även ett markupplåtande från trafikkontoret.
 • Stommen är i stålprofil med fronter i 2 mm lackerad aluminium.
 • Använd med fördel pyloner där endast verksamhetsnamn och logotyp lyser. Skyltarna bör vara i profil 10; där pylonens kanter och front är i lackerad aluminium och där namn och logotyp är urfrästa. I urfräsningen monteras 10 mm tjock vit akryl som är LED-belyst.

Exteriöra informationsskyltar

Entréskyltar

Vid mindre mängd information använder vi de helfärgade entréskyltarna. Vid större mängd information använder vi istället de 2-delade skyltarna för bättre läsbarhet.

 • Skyltens utformning baseras på designsystemets stående grid (se Designsystem).
 • Logotypens bredd motsvarar 3/14 av skyltens bredd.
 • Skyltens marginal motsvarar 1/14 av skyltens bredd.
 • Satsytans höjd delas in i 4 delar. Den översta delen avdelas med ett streck i tjocklek som sköldens ram eller tilldelas en annanfärg likt skylten till höger.
 • Skylten görs i kantbockad aluminiumplåt med grafik i printad folie med UV laminat.
 • Samtliga profilfärger är tillåtna att använda. Lila samt mörkgrå NCS S 7502 Y ger bäst konstrast.

Exempel

Entréskyltar – flera ingångar

Om det är flera ingångar i samma hus som behövs markeras ut (exemplevis med olika verksamheter) typograferas namnet enligt alternativen nedan.

 • Alternativ 1: Grå folie med vit text på glas
 • Aternativ 2: LED-belysta 3D bokstäver i vitlackad aluminium med fron i vit akryl på fasaden

I det här specifika fallet med många entreér namnges även entrén med bokstav och siffra.

Om entrén ligger avsides exempelvis på andra sidan av byggnaden kan även en logotyp behövas som komplement.

Hänvisningsskyltar

 • Skyltens utformning baseras på designsystemets stående grid (se Designsystem).
 • Logotypens bredd motsvarar 3/14 av skyltens bredd.
 • Skyltens marginal motsvarar 1/14 av skyltens bredd.
 • Satsytans höjd delas in i 4 delar. Den översta delen avdelas med ett streck i tjocklek som sköldens ram.
 • Skylten görs i kantbockad aluminiumplåt med grafik printad i folie med UV laminat.
 • Samtliga profilfärger är tillåtna att använda.Lila samt mörkgrå NCS S 7502 Y ger bäst konstrast.

Försök att skylta med måtta och undvik hänvisningsskyltar när det går.

Skyltar i kombination

Matcha färger och typografi när entré- och hänvisningsskyltar används i kombination.

Orienteringsskyltar

På större områden, exempelvis en skola, kan orienteringsskyltar behövas för att hjälpa besökaren att hitta rätt.

Skylten görs i kantbockad aluminiumplåt med grafik printad i folie med UV-laminat. Alternativt enligt specifikation för pylon.

Exempel

Exempel på hur kartan roteras vid flera orienteringsskyltar.

Uppdaterad